Бюджет сільської ради на 2020 рік

                                                                                                                             
ІВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

від  20.12.2019  №  VІI/ 38-195                                                                                                                                        с. Іванівка

 

Про  бюджет села Іванівка

на  2020 рік.

(05304510000)

    код бюджету

 

 

               Керуючись  статтею 77 Бюджетного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи Закон України від 14 листопада 2019 року № 294-IX «Про Державний бюджет України на 2020 рік», рішення Волноваської районної ради від 16.12.2019 № 7/30-938 «Про районний бюджет на 2020 рік» сільська рада

 

            ВИРІШИЛА:

1. Визначити  на 2020 рік:

1.1. Доходи  сільського  бюджету у  сумі  2098200 грн., у тому числі доходи загального фонду – у сумі 2094300 грн. та доходи спеціального фонду – у сумі 3900 грн. згідно з додатком № 1 цього рішення.

 

1.2. Видатки сільського  бюджету у  сумі 2098200 грн., у тому числі видатки загального фонду - у сумі 2094300 грн. та видатки спеціального фонду – у сумі 3900 грн. згідно з додатком №2 цього рішення.

1.3. Оборотний залишок сільського бюджету у розмірі  6300 грн., що становить 0,3 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2.  Затвердити  обсяги міжбюджетних трансфертів  на 2020 рік згідно з додатком №3 цього рішення.

 

3. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі 746100 грн. згідно додатку №4 цього рішення.

 

4.       Установити, що у  2020 році:  

     

4.1. До доходів загального та спеціального фондів сільського бюджету зараховуються податки, збори та платежі, перелік яких визначено ст. 69, 691 та частиною першою ст.71 Бюджетного кодексу України зі змінами;

4.2.  У частині фінансування спеціального фонду є кошти, отримані із загального фонду  бюджету, визначені відповідно до частини 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

   

5.  Захищені статті видатків загального фонду бюджету  визначаються відповідно до ст..55 Бюджетного кодексу України :                                                                                                оплата праці працівників бюджетних установ;                                                           нарахування на заробітну плату;                                                                                     придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;                                    забезпечення продуктами харчування;                                                                                      оплата комунальних послуг та енергоносіїв;                                                                              поточні трансферти населенню;                                                                                                  поточні трансферти місцевим бюджетам;                                                                   підготовку кадрів вищими начальними закладами I-IV рівнів акредитації;                              оплата послуг з охорони комунальних закладів культури;                                                          оплата енергосервісу.

6. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням, відповідно до частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України;

6.1. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;                                                                                                           6.2. Забезпечити доступність інформації за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, з урахуванням вимог статті 28 Бюджетного кодексу України;

7. Виконкому ради:

 7.1.  забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

7.2. затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи , виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, відповідно до частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України;

7.3. забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених  лімітів споживання тощо.

8. Надати право сільському голові, який забезпечує виконання функцій місцевого фінансового органу,  приймати в міжсесійний період розпорядження з послідуючим затвердженням сесією ради:

-  про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі сільського бюджету, в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах бюджету у розрізі економічної класифікації;

9.  Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету ради в особі сільського голови  на  отримання:

-  Позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

10.  Додатки № 1- 4 до цього рішення  є його невід’ємною частиною.

 

11.  Рішення діє з 1 січня по 31 грудня 2020 року.  

12. Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України  оприлюднити  рішення в десятиденний строк з дня його прийняття.

13.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  сільської ради з питань планування бюджету, фінансів, торговельного обслуговування, транспорту, зв’язку, вирішенню земельних питань та охорони природи (Коваль П.А.)

 

 

 

Сільський   голова                                                                                П. Бурак

 

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *