Бюджет сільської ради на 2019 рік

ІВАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РІШЕННЯ

  19.12.2018

         с. Іванівка

                          № VІI/ 30 - 152

Про сільський бюджет 

на  2019 рік.

  Керуючись  статтею 77 Бюджетного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити  на 2019 рік:

1.1. Доходи  сільського  бюджету у  сумі  1858050 грн., у тому числі доходи загального фонду – у сумі 1854150 грн. та доходи спеціального фонду – у сумі 3900 грн. згідно з додатком № 1 цього рішення.

1.2. Видатки сільського  бюджету у  сумі 1858050 грн., у тому числі видатки загального фонду - у сумі 1854150 грн. та видатки спеціального фонду – у сумі 3900 грн. згідно з додатком №2 цього рішення.

1.3. Розмір оборотного залишку бюджетних коштів сільського бюджету в сумі 5500 грн., що становить 0,3 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2.  Затвердити  обсяги міжбюджетних трансфертів  на 2019 рік згідно з додатком №3 цього рішення.

3. Затвердити у складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 735600 грн. згідно додатку №4 цього рішення.

4.       Установити, що у  2019 році:  

4.1. До доходів загального та спеціального фондів сільського бюджету зараховуються податки, збори та платежі, перелік яких визначено ст. 69, 691 та частиною першою ст.71 Бюджетного кодексу України зі змінами;

4.2.  У частині фінансування спеціального фонду є кошти, отримані із загального фонду  бюджету, визначені відповідно до частини 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

 5.  Захищені статті видатків загального фонду бюджету  визначаються відповідно до ст..55 Бюджетного кодексу України :      

 оплата праці працівників бюджетних установ;                                                           

нарахування на заробітну плату;                                                                                    

 придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;                                   

забезпечення продуктами харчування;                                                                                    

  оплата комунальних послуг та енергоносіїв;                                                                              

поточні трансферти населенню;                                                                                                  

поточні трансферти місцевим бюджетам;                                                                  

підготовку кадрів вищими начальними закладами I-IV рівнів акредитації;                              

оплата послуг з охорони комунальних закладів культури;                                                         

 оплата енергосервісу.

6. Затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням, відповідно до частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України;

6.1. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;                                                                                                          

6.2. забезпечити доступність інформації про бюджет, а саме:                                                  

- здійснити публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програми та показниками, які визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2018 року;                                    

- оприлюднити паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня їх затвердження; 

7. Виконкому ради:

 7.1.  забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

7.2. затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи , виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, відповідно до частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України;

7.3. забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених  лімітів споживання тощо.

8. Надати право сільському голові, який забезпечує виконання функцій місцевого фінансового органу,  приймати в міжсесійний період розпорядження з послідуючим затвердженням сесією ради:

-  про перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі сільського бюджету, в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах бюджету у розрізі економічної класифікації;

9.  Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету ради в особі сільського голови  на  отримання:

-  Позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10.  Додатки № 1- 6 до цього рішення  є його невід’ємною частиною.

11.  Рішення діє з 1 січня по 31 грудня 2019 року.  

12. Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України  оприлюднити  рішення в десятиденний строк з дня його прийняття.

13.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  сільської ради з питань планування бюджету, фінансів, торговельного обслуговування, транспорту, зв’язку, вирішенню земельних питань та охорони природи (Коваль П.А.)

 

 

 

Сільський   голова                                                                                П.А. Бурак

 

 

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *